Uruchomienie strony do komunikacji z akcjonariuszami

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw, na spółki akcyjne oraz komandytowo akcyjne został nałożony nowy obowiązek. Zgodnie z nowelizacją art. 5 kodeksu spółek handlowych, w którym to dodaje się § 5 - spółki akcyjne oraz komandytowo akcyjne zobowiązane są do prowadzenia własnych stron internetowych i w szczególności do zamieszczania na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

W związku z powyższym Picodi.com SA z dniem 1 Stycznia 2020 uruchomiła stronę pod adresem https://akcjonariat.picodi.com, która począwszy od tej daty będzie służyła wyżej wspomnianym celom.

Wróć